Tưởng vợ tăng ca đang làm việc gọi điện hỏi thăm ai ngờ…