Ở cùng phòng với ẻm người yêu dễ thương bím hồng, không trách con, nhưng con không được nói với bố và mẹ. Em gật đầu đồng ý với mẹ. Sau đó em nói với mẹ: “Mẹ ơi, con không giúp được thì phải làm sao?” Mẹ đáp lại tôi: “Con có việc gì thì đến với mẹ nhé”. giúp mẹ giải quyết.” Tôi vui vẻ hôn mẹ rồi cùng mẹ trở về phòng đánh vài hiệp.   Khoảng 5 giờ chiều, mẹ tôi xem giờ và bảo chị tôi sắp về, chúng tôi không nên nán lại lâu hơn nữa nên tôi và mẹ bất đắc dĩ trở về thân phận hai mẹ con rồi chia tay. Vừa đến phòng khách, Chung một nhà với ẻm người yêu dâm đãng bím hồng chị tôi vừa mở cửa liền quay