Nghe đồn là lồn em Manchira rất múp và không lông nay đã được kiểm chứng