Tranh thủ thằng bạn đang say bắt vợ bạn thổi kèn và…