Ông chú già được cháu gái từ thành phố về thăm tặng cho món quà cực khít mềm