Lần đầu gặp đã được phịch nhau với cô bạn gái siêu ngon Mihono