Đang ngồi học thì chị hàng xóm sang rú chơi ”xếp hình”