Cố tình ở lại cùng em lớp trưởng xinh đẹp để ”quện” vào nhau cuối ngày