Chồng đang đi xoay tiền trả nợ thì vợ ở nhà bị chủ nợ đến nhà siết nợ vào lồn