Buồi đang cửng thì được cô giáo xinh đẹp gạ địt nhau.