Phim nóng trung xxx với trai lạ ở nhà riêng, anh đến khá sớm.” Gao nói: “Xiaofeng, nhìn xem, Phim nóng trung xxx với trai lạ trong khách sạn nhà kho của anh bị sập khiến anh thiệt hại rất nhiều. Tôi phải đợi ở đây để anh giải thích cho tôi.” đi xem bạn đã mất bao nhiêu và ước tính cho tôi. Tôi sẽ lấy lại cho bạn. Bạn nghĩ sao?” Vừa nói, cô ấy vừa xoa xoa vòng tròn trên ngực tôi, khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy. Tôi nói: “Chị Cao, hiện tại tôi đang cần gấp một nhà kho. Chị hãy giải quyết vấn đề này cho tôi trước. Chuyện còn lại chúng ta sẽ nói sau. Chuyện gì đặt ra cũng có thể bàn bạc. Chị