Ôi trời ơi thằng khốn anh của chồng rủ bạn tới cưỡng địt vợ em trai vú đẹp, ấy hỏi chinh phục nghĩa là gì. Tôi nói chinh phục nghĩa là đưa em lên giường. Cô ấy nói đừng quá tự tin, Khốn nạn thật thằng khốn anh của chồng rủ bạn tới cưỡng địt vợ em trai vú đẹp tôi cũng không nói gì. Trong khoảng thời gian này, cô ấy thường hỏi tôi tại sao lại thích cô ấy và muốn tôi tỏ tình với cô ấy. Lúc này, tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi vốn đã rất phi thường. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy rằng mọi chuyện trong tương lai sẽ thuận theo dòng chảy, và chúng tôi biết. rõ ràng những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đó là một liên hệ chặt chẽ. Cô ấy đi làm vào