Lừa bạn thân phê rượu rồi làm gì xem thì biết, làm gì ”. Khi nói, cô lại rơi nước mắt. Tôi nói: “Đừng khóc! Tôi ghét nhìn thấy một người phụ nữ khóc trước mặt tôi. Anh đưa bọn trẻ đến đây đợi tôi xuống xe, tôi sẽ nhận phòng lúc này.” chuyển sang màu đỏ. Ở đây tôi cần nói rõ rằng tôi hoàn toàn không có những suy nghĩ không đúng đắn về người phụ nữ này. Không phải tôi có tiêu chuẩn cao, Lừa bạn thân phê rượu rồi địt có thai mà là trong môi trường lúc đó, người ta không thể rảnh rỗi mà có những suy nghĩ không phù hợp. Tôi đến quầy lễ tân hỏi người phục vụ hai phòng. Người phục vụ