Anh người yêu số hưởng địt nhau với em người yêu y tá cùng em bồ là y tá da trắng hồng body cực đẹp, đầy xúc động. “Cửa hàng đó kinh doanh không tốt, vẫn luôn lỗ, không thích hợp để tiếp tục…” Nhiếp Chi Văn chậm rãi giải thích, Viên Hi nghe thế thì chậm rãi nhớ lại. Cô và Trình Trình hùn vốn mở một hiệu sách, Anh người yêu số hưởng địt nhau với em người yêu y tá cùng em bồ là y tá da trắng hồng body cực đẹp nhưng mà tình hình kinh doanh mấy năm gần đây đúng là một mực không tốt, chưa nói tới lợi nhuận, thỉnh thoảng cô còn phải bỏ thêm tiền vào. Nhưng mà cửa hiệu sách đó chính là mơ ước của cô và Trình Trình, thế nên hai người không nỡ đóng cửa. “Lúc đó, người bỏ vốn nhiều hơn là Hoan Hoan,