Tôi có cô con gái riêng của vợ quá ngon đi khiến tôi không kiềm chế được dục vọng và…